องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 26 กันยายน 2565   View : 494
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :