องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

กรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อันมีเหตุผลให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

โพสโดย : Ulaipon   วันที่ : 5 ตุลาคม 2565   View : 225
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดู 655)
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี  (ดู 1241)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561   (ดู 653)
ประกาศผลผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  (ดู 601)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 702)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 619)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 614)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :