องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านหาญหก ตำบลหัวโทน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 18 ตุลาคม 2565   View : 137
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :