องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 18 ตุลาคม 2565   View : 421
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :