องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

รายงานการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: รายงานการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565   View : 111
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดู 543)
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี  (ดู 1131)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561   (ดู 550)
ประกาศผลผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  (ดู 504)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 539)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 513)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 480)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :