องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ แบบพิมพ์ (ภ.ป.๑) ขอรับได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 
โพสโดย : Ulaipon   วันที่ : 3 มกราคม 2566   View : 70
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดู 516)
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี  (ดู 1094)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561   (ดู 525)
ประกาศผลผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  (ดู 477)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 506)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 482)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 451)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :