องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
ในเขตตำบลหัวโทน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
โพสโดย : Ulaipon   วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565   View : 51
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดู 516)
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี  (ดู 1094)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561   (ดู 525)
ประกาศผลผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  (ดู 477)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 506)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 482)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 451)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :