องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี งบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี งบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ได้จัดจุดประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ในส่วนต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เพื่อสำรวจตวามพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน ในเขตตำบลหัวโทน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 จำนวน 12 เดือน
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 1 ตุลาคม 2565   View : 24
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดู 516)
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี  (ดู 1094)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561   (ดู 525)
ประกาศผลผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  (ดู 477)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 506)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 482)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 451)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :