องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 4 สายด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านโคก จากบ้านนายนรินทร์ ศรีแก้ว ถึงบ้านนางดรุณี วิเศษสุด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 4 สายด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านโคก จากบ้านนายนรินทร์ ศรีแก้ว ถึงบ้านนางดรุณี วิเศษสุด

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 4 สายด้านทิศเหนือโรงเรียนบ้านโคก จากบ้านนายนรินทร์ ศรีแก้ว ถึงบ้านนางดรุณี  วิเศษสุด
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 24 มีนาคม 2566   View : 15
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  (ดู 325)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายยุพินธ์ แก้วคำไสย์ ถึงบ้านนางบุญเลิศ รังไสย์  (ดู 213)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางทุมมี โพนหินกองถึงบ้านนางนาง น้ำคำ  (ดู 206)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒  (ดู 182)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙  (ดู 186)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒  (ดู 160)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม  (ดู 167)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :