องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 จากบ้านนายอุทัย สุริยมาศถึงที่ดินนายสอน พัดสองชั้น


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 จากบ้านนายอุทัย สุริยมาศถึงที่ดินนายสอน พัดสองชั้น

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 จากบ้านนายอุทัย สุริยมาศถึงที่ดินนายสอน พัดสองชั้น
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 28 มีนาคม 2566   View : 113
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  (ดู 456)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายยุพินธ์ แก้วคำไสย์ ถึงบ้านนางบุญเลิศ รังไสย์  (ดู 337)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางทุมมี โพนหินกองถึงบ้านนางนาง น้ำคำ  (ดู 353)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒  (ดู 309)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙  (ดู 369)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒  (ดู 278)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม  (ดู 282)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :