องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลหัวโทน ในเขตตำบลหัวโทนที่มีคุณสมบัติดังนี้
   - ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เเล้ว
   - ผู้สูงอายุ (เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2507 ถึง 1 กันยายน 2508 )
   - ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่ อบต.หัวโทน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ โดยให้มายืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ.2566 - เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ณ งานสวัสดิการเเละสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ในวันเเละเวลาราชการ โทร 043 501940

 
โพสโดย :   วันที่ : 2 ตุลาคม 2566   View : 127
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดู 638)
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี  (ดู 1225)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561   (ดู 637)
ประกาศผลผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  (ดู 584)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 688)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 603)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 592)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :