องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 5

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๑) ประกาศใช้แล้วครับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางเป็นหมู่คณะ รายละเอียด
คลิ๊ก  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/198/T1.PDF
ผู้ตั้งกระทู้ : สุทัศน์ IP : 180.183.67.37 เวลา : 2018-08-24 16:25:21 (ดู 1220)
รับสมัครทีมวิจัยออนไลน์ไม่จำกัดวัย เพศ วุฒิ ไม่เน้นประสบการณ์ ไม่มีค่าสมัคร กำหนดเวลาทำงานได้
สมัคร : https://th.viewfruit.com/Index/register/inviteid/MTgxMzIwOlgxTUw4RzQ5RUw2SDU4NDFUTUhB.html
ปรึกษา [email protected]
ผู้ตั้งกระทู้ : Viewfruit Global Research เวลา : 2022-12-22 06:20:34 IP : 61.90.27.221
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :