องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 8

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567   8 พ.ค. 2567 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567   17 เม.ย. 2567 140
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2   16 เม.ย. 2567 42
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567   31 มี.ค. 2567 33
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   5 มี.ค. 2567 73
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   8 ก.พ. 2567 189
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1   12 ม.ค. 2567 67
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   12 ม.ค. 2567 32
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   13 ธ.ค. 2566 62
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   24 พ.ย. 2566 70
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566   10 ต.ค. 2566 98
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4   10 ต.ค. 2566 87
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   12 ก.ย. 2566 90
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   10 ส.ค. 2566 125
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566   6 ก.ค. 2566 168
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3   6 ก.ค. 2566 144
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   19 มิ.ย. 2566 107
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   19 พ.ค. 2566 142
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566   20 เม.ย. 2566 123
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่2   20 เม.ย. 2566 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   9 มี.ค. 2566 90
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   6 ก.พ. 2566 93
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ถึงธันวาคม ๒๕๖๕)   5 ม.ค. 2566 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 96
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   9 ธ.ค. 2565 129
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   7 พ.ย. 2565 111
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4   10 ต.ค. 2565 115
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565   10 ต.ค. 2565 113
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   13 ก.ย. 2565 147
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   9 ส.ค. 2565 133