องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 15

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   12 ก.ย. 2566 10
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   10 ส.ค. 2566 14
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566   6 ก.ค. 2566 31
รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3   6 ก.ค. 2566 23
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   19 มิ.ย. 2566 30
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   19 พ.ค. 2566 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566   20 เม.ย. 2566 45
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่2   20 เม.ย. 2566 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   9 มี.ค. 2566 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   6 ก.พ. 2566 45
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ถึงธันวาคม ๒๕๖๕)   5 ม.ค. 2566 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   9 ธ.ค. 2565 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   7 พ.ย. 2565 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4   10 ต.ค. 2565 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565   10 ต.ค. 2565 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   13 ก.ย. 2565 94
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   9 ส.ค. 2565 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565   7 ก.ค. 2565 91
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPไตรมาส 3   7 ก.ค. 2565 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   7 มิ.ย. 2565 103
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   10 พ.ค. 2565 94
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒(เดือน มกราคม ๒๕๖๕ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)   1 เม.ย. 2565 126
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   8 มี.ค. 2565 113
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   7 ก.พ. 2565 99
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 121
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ถึงธันวาคม ๒๕๖๔)   5 ม.ค. 2565 121
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 155
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 168