องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองคลัง               ระดับต้น                        จำนวน   1  อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา                     ระดับระปฏิบัติการ          จำนวน   1  อัตรา
3. นายช่างโยธา                          ระดับปฏิบัติงาน             จำนวน   1  อัตรา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043 501940 ในวันและเวลาราชการ
โพสโดย :   วันที่ : 11 สิงหาคม 2558   View : 1341
ข่าวรับสมัคร
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง  (ดู 1341)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็รพนักงานจ้าง  (ดู 1118)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ดู 848)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ดู 808)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 781)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 570)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 2566  (ดู 399)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :