องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินงาน 15 พ.ย. 2561 295
ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 8 พ.ย. 2561 309
ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT 8 พ.ย. 2561 335
อำนาจหน้าที่ 2 พ.ย. 2561 279
มารฐานการให้บริการ 2 พ.ย. 2561 278
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2 พ.ย. 2561 246
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 260
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 254
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 255
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 260
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 267
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 246
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 254
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 262
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 245
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 258
มาตรฐานการปฎิบัติงาน 1 พ.ย. 2561 248
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2561 262
สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 31 ต.ค. 2561 261
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 19 ต.ค. 2561 261
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 19 ต.ค. 2561 255
งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 1 ต.ค. 2561 258
ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง 1 ต.ค. 2561 255
การรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 30 ก.ย. 2561 261
เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ 20 ส.ค. 2561 273
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ 25 เม.ย. 2561 263
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ทีชำรุด ประจำปี ๒๕๖๑ 30 มี.ค. 2561 453
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 23 ม.ค. 2561 273
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ธ.ค. 2560 506
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ธ.ค. 2560 482