องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 24 ม.ค. 2565 329
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน 19 ม.ค. 2565 98
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาฯ 19 ม.ค. 2565 87
นายก อบต.หัวโทน แถลงนโยบายต่อสภา อบต.หัวโทน 10 ม.ค. 2565 414
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ธ.ค. 2564 315
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ธ.ค. 2564 181
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 30 พ.ย. 2564 415
ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2564 466
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ต.ค. 2564 174
ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 2564 756
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ต.ค. 2564 385
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 382
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนด้านงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ต.ค. 2564 176
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป 21 ก.ย. 2564 393
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 20 ก.ย. 2564 190
ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 8 ก.ย. 2564 93
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับปี 2565 1 ก.ย. 2564 202
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 70 1 ก.ย. 2564 251
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 31 ส.ค. 2564 444
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 3 พ.ค. 2564 447
งานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 1 เม.ย. 2564 174
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 1 มี.ค. 2564 459
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 24 ธ.ค. 2563 413
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 24 ธ.ค. 2563 399
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 26 พ.ย. 2563 440
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 20 พ.ย. 2563 370
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ส.ค. 2563 509
โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด 28 ส.ค. 2563 355
ประกาศ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 3 ส.ค. 2563 343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 19 มิ.ย. 2563 543