องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการหรือผู้ดูเเลคนพิการ 20 ก.ค. 2565 25
รายงานผลดำเนินงาน โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใจ ร่างกายแข็งเเรง กองทุนหลักประกันสุขภาพ 7 ก.ค. 2565 22
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำงบประมาณ 2565 5 ก.ค. 2565 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 24 มิ.ย. 2565 121
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชแทน 6 มิ.ย. 2565 146
แจ้งผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน 31 พ.ค. 2565 19
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบเกี่ยวกับทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน 25 พ.ค. 2565 20
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 เม.ย. 2565 17
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีการศึกษา 2565 30 มี.ค. 2565 223
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 25 มี.ค. 2565 122
ประกาศ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 17 มี.ค. 2565 166
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 13 ก.พ. 2565 114
การรรรงค์งดเผาในที่โล่ง 2 ก.พ. 2565 18
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์งดเผาในที่โล่ง 2 ก.พ. 2565 15
พิธีมอบรถเข็นให้คนพิการ ปี 2565 1 ก.พ. 2565 163
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565 257
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 24 ม.ค. 2565 246
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน 19 ม.ค. 2565 20
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาฯ 19 ม.ค. 2565 16
นายก อบต.หัวโทน แถลงนโยบายต่อสภา อบต.หัวโทน 10 ม.ค. 2565 290
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ธ.ค. 2564 243
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ธ.ค. 2564 106
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 30 พ.ย. 2564 300
ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2564 304
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ต.ค. 2564 103
ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 2564 523
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ต.ค. 2564 303
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 289
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนด้านงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ต.ค. 2564 105
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป 21 ก.ย. 2564 312