องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 20 ก.ย. 2564 106
ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 8 ก.ย. 2564 23
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับปี 2565 1 ก.ย. 2564 125
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 70 1 ก.ย. 2564 148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 31 ส.ค. 2564 349
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 3 พ.ค. 2564 350
งานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 1 เม.ย. 2564 104
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 1 มี.ค. 2564 341
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 24 ธ.ค. 2563 330
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 24 ธ.ค. 2563 301
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 26 พ.ย. 2563 344
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 20 พ.ย. 2563 276
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ส.ค. 2563 430
โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด 28 ส.ค. 2563 275
ประกาศ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 3 ส.ค. 2563 243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 19 มิ.ย. 2563 458
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 15 มิ.ย. 2563 597
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 9 มิ.ย. 2563 199
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับปี 2564 15 พ.ค. 2563 100
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 4 พ.ค. 2563 493
แบบสรุปโครการจัดบริการดูแลสำหรับผู้สูงที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 4 พ.ค. 2563 207
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 8 เม.ย. 2563 218
ประกาศ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 มี.ค. 2563 245
โครงการลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 3 ก.พ. 2563 201
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 28 ม.ค. 2563 383
ประกาศโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับผุูู้สูงอายุภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 17 ม.ค. 2563 221
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 ม.ค. 2563 205
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 23 ธ.ค. 2562 358
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน คสล.เดิมข้างวัดไตรภูมิถึงที่ดินนายสมเด็จ แสนบุญมี 18 ธ.ค. 2562 374
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากถนน คสล.เดิมถึงสวนยางนายสุนทร สุดชารี 18 ธ.ค. 2562 354