องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ธ.ค. 2560 451
ประกาศผลผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2560 477
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 2 ต.ค. 2560 525
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ส.ค. 2559 516
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี 30 พ.ย. 542 1094
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 30 พ.ย. 542 269
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 30 พ.ย. 542 250
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 30 พ.ย. 542 17
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ครั้งแรก 30 พ.ย. 542 14