องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 11 ก.พ. 2562 312
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 4 ก.พ. 2562 274
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.19601 สายบ้านหัวโทน-บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,186 ตร.ม. 25 ม.ค. 2562 325
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 23 ม.ค. 2562 305
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.19601สายบ้านหัวโทน-บ้านตากแดด 21 ม.ค. 2562 293
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 21 ม.ค. 2562 290
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.19601 สายบ้านหัวโทน-บ้านตากแดด 15 ม.ค. 2562 309
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 3 ม.ค. 2562 286
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 3 ธ.ค. 2561 259
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 2 พ.ย. 2561 263
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธง อบต.หัวโทน 12 ก.ย. 2561 452
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน อบต.หัวโทน 12 ก.ย. 2561 322
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหัวโทน 20 ส.ค. 2561 291
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ 20 ส.ค. 2561 283
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ 20 ส.ค. 2561 308
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ 20 ส.ค. 2561 271
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ 20 ส.ค. 2561 280
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ 20 ส.ค. 2561 266
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ 20 ส.ค. 2561 276
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 20 ส.ค. 2561 277
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ 18 ก.ค. 2561 307
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 2561 294
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.หัวโทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561 323
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 28 พ.ค. 2561 339
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ 26 ม.ค. 2561 301
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง ภายในบ้านดอนหอ คุ้มหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ 26 ม.ค. 2561 288
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านเก่าน้อยหมู่ที่ ๗ 18 ม.ค. 2561 295
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 18 ม.ค. 2561 290
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3 28 พ.ย. 2560 330
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 4 28 พ.ย. 2560 282