องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมุ่ที่ ๕ บ้านสำโรง 29 เม.ย. 2562 392
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp 3 เม.ย. 2562 400
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 3 เม.ย. 2562 366
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวโทน - ไปบ้านตากแดด 13 มี.ค. 2562 483
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 5 มี.ค. 2562 353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 มี.ค. 2562 383
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 11 ก.พ. 2562 398
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 4 ก.พ. 2562 357
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.19601 สายบ้านหัวโทน-บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,186 ตร.ม. 25 ม.ค. 2562 416
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 23 ม.ค. 2562 393
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.19601สายบ้านหัวโทน-บ้านตากแดด 21 ม.ค. 2562 374
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 21 ม.ค. 2562 382
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.19601 สายบ้านหัวโทน-บ้านตากแดด 15 ม.ค. 2562 410
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 3 ม.ค. 2562 362
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 3 ธ.ค. 2561 349
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 2 พ.ย. 2561 346
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธง อบต.หัวโทน 12 ก.ย. 2561 556
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน อบต.หัวโทน 12 ก.ย. 2561 437
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหัวโทน 20 ส.ค. 2561 385
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ 20 ส.ค. 2561 368
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ 20 ส.ค. 2561 417
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ 20 ส.ค. 2561 360
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ 20 ส.ค. 2561 382
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ 20 ส.ค. 2561 347
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ 20 ส.ค. 2561 365
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 20 ส.ค. 2561 362
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ 18 ก.ค. 2561 387
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 2561 382
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.หัวโทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย. 2561 462
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 28 พ.ค. 2561 435