องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ 26 ม.ค. 2561 391
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง ภายในบ้านดอนหอ คุ้มหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ 26 ม.ค. 2561 378
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านเก่าน้อยหมู่ที่ ๗ 18 ม.ค. 2561 373
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 18 ม.ค. 2561 365
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3 28 พ.ย. 2560 408
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ 4 28 พ.ย. 2560 351
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางกลม ทีน้ำคำ 28 พ.ย. 2560 380
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิมบ้านนายทองคูณ สุดกัณหา 28 พ.ย. 2560 355
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 28 พ.ย. 2560 376
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 22 พ.ย. 2560 476
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 22 พ.ย. 2560 384
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 22 พ.ย. 2560 423
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปา หมู่ที่ 1 15 พ.ย. 2560 371
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปา หมู่ที่ 8 15 พ.ย. 2560 346
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหัวโทน หมูที่ 1 14 พ.ย. 2560 372
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 14 พ.ย. 2560 366
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3 14 พ.ย. 2560 398
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 6 พ.ย. 2560 436
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวโทน 3 พ.ย. 2560 445
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน 3 พ.ย. 2560 1043
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านโคก 3 พ.ย. 2560 378
ร่าประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 31 ต.ค. 2560 429
ราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 31 ต.ค. 2560 380
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 27 ต.ค. 2560 405
ประกาศเผยแพร่เแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เงินเบิกเหลื่อมปี 60) 17 ต.ค. 2560 362
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ต.ค. 2560 392
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 11 ต.ค. 2560 415
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 2 ต.ค. 2560 384
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 2 ต.ค. 2560 384
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 2 ต.ค. 2560 430