องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางกลม ทีน้ำคำ 28 พ.ย. 2560 287
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิมบ้านนายทองคูณ สุดกัณหา 28 พ.ย. 2560 262
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 28 พ.ย. 2560 290
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 22 พ.ย. 2560 400
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 22 พ.ย. 2560 302
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 22 พ.ย. 2560 338
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปา หมู่ที่ 1 15 พ.ย. 2560 286
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปา หมู่ที่ 8 15 พ.ย. 2560 273
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหัวโทน หมูที่ 1 14 พ.ย. 2560 292
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 14 พ.ย. 2560 283
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3 14 พ.ย. 2560 293
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 6 พ.ย. 2560 359
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวโทน 3 พ.ย. 2560 363
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน 3 พ.ย. 2560 961
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านโคก 3 พ.ย. 2560 292
ร่าประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 31 ต.ค. 2560 347
ราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 31 ต.ค. 2560 286
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 27 ต.ค. 2560 318
ประกาศเผยแพร่เแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เงินเบิกเหลื่อมปี 60) 17 ต.ค. 2560 288
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ต.ค. 2560 296
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 11 ต.ค. 2560 339
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 2 ต.ค. 2560 302
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 2 ต.ค. 2560 305
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 2 ต.ค. 2560 357
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 2 ต.ค. 2560 304
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 13 มี.ค. 2560 306
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 13 มี.ค. 2560 316
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 16 ธ.ค. 2559 344
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ธ.ค. 2559 530
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตากแดด หมู่ที่ 12 8 ธ.ค. 2559 322