องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด 4 ต.ค. 2559 312
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 3 ต.ค. 2559 428
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2560) 23 ก.ย. 2559 294
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หัวโทน 5 ก.ย. 2559 302
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 2 ก.ย. 2559 272
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 1 ส.ค. 2559 286
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 1 ส.ค. 2559 293
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 1 ส.ค. 2559 316
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 1 ส.ค. 2559 293
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 13 ก.ค. 2559 476
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 13 ก.ค. 2559 473
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 29 มิ.ย. 2559 720
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 29 มิ.ย. 2559 1350
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คุ้มหัวหนอง หมู่ที่ 10 29 มิ.ย. 2559 592
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 31 พ.ค. 2559 566
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 18 ต.ค. 2558 293
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3 30 พ.ย. 542 320
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านโคก หมู่ที่ 4 30 พ.ย. 542 288
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ 6 30 พ.ย. 542 322
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 30 พ.ย. 542 314
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 30 พ.ย. 542 284
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ 30 พ.ย. 542 287
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ จากถนน คสล.เดิมเส้นไปบ้านหาญหก 30 พ.ย. 542 289
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ 30 พ.ย. 542 287
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 30 พ.ย. 542 271
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 30 พ.ย. 542 274
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 30 พ.ย. 542 235
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายวัดสี วัดข้าวหลาม ถึบ้านนางคำ ดีพลงาม 30 พ.ย. 542 248
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสายันต์ ประจันตะเสน ถึงบ้านนายสอง เสนกระจาย 30 พ.ย. 542 231