องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ 19 ส.ค. 2563 337
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ 19 ส.ค. 2563 391
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ 19 ส.ค. 2563 341
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ 19 ส.ค. 2563 329
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ 19 ส.ค. 2563 396
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการขยายเขตท่อเมนระบบประปา บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ 4 ส.ค. 2563 352
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ 13 ก.ค. 2563 329
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 1 มิ.ย. 2563 315
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ 15 พ.ค. 2563 328
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 13 พ.ค. 2563 341
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 5 พ.ค. 2563 306
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ 27 เม.ย. 2563 303
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 27 เม.ย. 2563 324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ 16 เม.ย. 2563 314
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 13 เม.ย. 2563 283
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 2 เม.ย. 2563 255
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2563 285
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2563 294
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ - บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ 16 มี.ค. 2563 287
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3 มี.ค. 2563 257
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ 21 ก.พ. 2563 314
ประกาศเปิดเผยราคากลางยกร่องพูนดินถนนดินเดิม บ้านโคก หมู่ที่๔ 21 ก.พ. 2563 275
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 2563 284
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 2563 282
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ 21 ก.พ. 2563 264
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 4 ก.พ. 2563 256
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 16 ม.ค. 2563 266
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 10 ม.ค. 2563 273
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 3 ม.ค. 2563 256
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 2 ธ.ค. 2562 258