องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน(สัจจะวันละบาท) งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองจันทร์ น้ำคำ บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโทน ณ วัดชัยมงคล บ้านค้อ ตำบลดอกไม้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ ท่านเสรี อะทาโส รองนายก อบต.หัวโทน มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน(สัจจะวันละบาท) งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองจันทร์ น้ำคำ บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโทน ณ วัดชัยมงคล บ้านค้อ ตำบลดอกไม้... วันที่ 12 พ.ค. 2565 (ดูู 85)

มอบหรีดกองทุนสวัสดิการเงินสัจจะวันละบาท และหรีดพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน และร่วมลงสวดอภิธรรม งานคุณแม่หอมจันทร์ จุ่นหัวโทน บ้านดอนหอ หมู่ที่10

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน มอบหรีดกองทุนสวัสดิการเงินสัจจะวันละบาท และหรีดพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน และร่วมลงสวดอภิธรรม งานคุณแม่หอมจันทร์ จุ่นหัวโทน บ้านดอนหอ หมู่ที่10... วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ดูู 141)

โครงการขุดลอก ปรับปรุงหนองเบญจ์ ลำน้ำห้วยหินลาด ลำน้ำห้วยละออง

วันนี้ 24 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลหัวโทนนำโดย นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาวุฒิสภาพร้อมด้วย นายคารม พลพรกลา..... วันที่ 24 เม.ย. 2565 (ดูู 84)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวโทนตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวโทนตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 160)

งานฌาปณกิจ คุณแม่ทองสุข เพ็งน้ำคำ บ้านโคก หมูที่4 ต.หัวโทน

วันที่ 3 เมษายน 2565 ท่านนายกไพรัช เลิศพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน ท่านเสรี อะทาโส รองนายก อบต.หัวโทน และท่านเต่รียม วรภูมิ เลขานุการนายก อบต.หัวโทน เป็นประธานในพิธี ฌาปณกิจ คุณแม่ทองสุข เพ็งน้ำคำ บ้านโคก หมูที่4 ต.หัวโทน พร้อมให้รองนายกพิชัย พลทะกลางเป็นประธาน..... วันที่ 3 เม.ย. 2565 (ดูู 141)

ขอขอบคุณไฟ้ฟ้าส่องสว่างกรมทางหลวง ทีมอบแสงส่วาง ตลอดทางยาวขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวโทนเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณไฟ้ฟ้าส่องสว่างกรมทางหลวง ทีมอบแสงส่วาง ตลอดทางยาวขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวโทนเป็นอย่างยิ่ง... วันที่ 1 เม.ย. 2565 (ดูู 173)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ด้านงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตำบลหัวโทน

นที่ 29 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพังคี ขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ท่านใดที่ยังไม่ชำระภาษี หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษี ..... วันที่ 29 มี.ค. 2565 (ดูู 134)

กรรมการตรวจถนน คสล. ม.5 บ้านสำโรง

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่างและกรรมการตรวจถนน คสล. ม.5 บ้านสำโรง ตรวจสอบความหนา ถนน คสล. โดยการใช้เครื่องเจาะ... วันที่ 22 มี.ค. 2565 (ดูู 131)

นาย ไพรัช เลิศพันธ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้รับเกียรติให้เป็นท้าวพ่อพระยา ในงานประเพณีบุญผะเหวด บ้านตากแดด

วันที่ 19 มีนาคม 2565 นาย ไพรัช เลิศพันธ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้รับเกียรติให้เป็นท้าวพ่อพระยา ในงานประเพณีบุญผะเหวด บ้านตากแดด... วันที่ 19 มี.ค. 2565 (ดูู 144)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2565 ครั้งที่8/2565 และพิจารณาเห็นชอบบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2565เพื่อพิจารณาเห็นชอบบัญชีโอนงบประมาณร..... วันที่ 18 มี.ค. 2565 (ดูู 125)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 8

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 8... วันที่ 17 มี.ค. 2565 (ดูู 114)

ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่กักตัวและติดเชื้อโควิด ตำบลหัวโทน

วันที่16 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้นายเสรี อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่กักตัวและติดเชื้อโควิด ตำบลหัวโทน... วันที่ 16 มี.ค. 2565 (ดูู 118)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ตำบลหัวโทน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ตำบลหัวโทน... วันที่ 16 มี.ค. 2565 (ดูู 110)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ตำบลหัวโทน หมูที่ 11,8,3,4

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ตำบลหัวโทน หมูที่ 11,8,3,4... วันที่ 15 มี.ค. 2565 (ดูู 114)

ร่วมทำความสะอาดวัดป่ายางคำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยของตำบลหัวโทน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมทำความสะอาดวัดป่ายางคำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยของตำบลหัวโทน... วันที่ 14 มี.ค. 2565 (ดูู 127)

งานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ

วันที่14 มีนาคม 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 14 มี.ค. 2565 (ดูู 154)

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รายนามนายประสาท ลีลา หมู่ที่ 10 บ้านหัวโทน

วันที่14 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รายนามนายประสาท ลีลา หมู่ที่ 10 บ้านหัวโทน ... วันที่ 14 มี.ค. 2565 (ดูู 126)

จัดเตรียมส่งผู้เข้าสอบใบขับขี่รถจักรยานขึ้นรถเพื่อไปสอบที่ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 มีนาคม 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้ นายเตรียม วรภูมิ เลขนาการนายกอบต.หัวโทน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด จัดเตรียมส่งผู้เข้าสอบใบขับขี่รถจักรยานขึ้นรถเพื่อไปสอบที่ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรถตำรวจนำขบวนจาก สภ.หัวโทน... ขอกราบขอบพระคุณท่าน ส.ส.คารม พลพรกลาง ที่สนับสนุนโ..... วันที่ 12 มี.ค. 2565 (ดูู 109)

หารือกรณีการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯเตรียมพร้อมตามมาตรการช่วยผู้ติดเชื้อไวรัสเหลือโควิดฯ

วันนี้ 12 มีนาคม 2565 เวลา10.00 น. ท่านนายกไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัดและนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมสัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวโทน เพื่อหารือกรณีการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯเตรียมพร้อมตามมาตรการช่วยผู้ติดเชื้อไวรัสเหลือโควิดฯ... วันที่ 12 มี.ค. 2565 (ดูู 114)

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ตำบลหัวโทน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทนและสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ตำบลหัวโทน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทนและสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากท่าน สส.คารม พลพรกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม... วันที่ 11 มี.ค. 2565 (ดูู 155)