องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนในเขตตำบลหัวโทน

อง๕ืการบริหารส่วนตำบลหัวโทน จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนในเขตตำบลหัวโทน... วันที่ 27 มิ.ย. 2565 (ดูู 92)

การอบรมโครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด ปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูเเลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เเละมารดาหลังคลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ... วันที่ 24 มิ.ย. 2565 (ดูู 91)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565... วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (ดูู 494)

โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื้อรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื้อรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ... วันที่ 20 มิ.ย. 2565 (ดูู 175)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ... วันที่ 6 มิ.ย. 2565 (ดูู 782)

จิตอาสาพัฒนาถนน ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนปลอดภัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำทีมโดยนายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วย ร่วมกับญาติพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวโทน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ร่วมจิตอาสา..... วันที่ 1 มิ.ย. 2565 (ดูู 204)

โครงการฝึกอาชีพ จักสานด้วยวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุธรรมชาติ

โครงการฝึกอาชีพ จักสานด้วยวัสดุสังเคาระห์หรือวัสดุธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป้นเเรงงานนอกระบบ 20 ราย ในวันที่ 22- 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ... วันที่ 31 พ.ค. 2565 (ดูู 83)

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้นำต้นแบบและชุมชนต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทนและท่านรองเสรี อะทาโส อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้นำต้นแบบและชุมชนต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน” ณ.โรงแรมวันโอวัน แกรนด์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยเครื่อข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคมภาคอีสานจังหวัดร้..... วันที่ 25 พ.ค. 2565 (ดูู 191)

โครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนมอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน นายเตรียม ในภูมิ เลขานุการนายกพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี... วันที่ 24 พ.ค. 2565 (ดูู 162)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนนสายทางบ้านตากแดด-บ้านคำบอน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนนสายทางบ้านตากแดด-บ้านคำบอน... วันที่ 18 พ.ค. 2565 (ดูู 165)

มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน(สัจจะวันละบาท) งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองจันทร์ น้ำคำ บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโทน ณ วัดชัยมงคล บ้านค้อ ตำบลดอกไม้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ ท่านเสรี อะทาโส รองนายก อบต.หัวโทน มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน(สัจจะวันละบาท) งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองจันทร์ น้ำคำ บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโทน ณ วัดชัยมงคล บ้านค้อ ตำบลดอกไม้... วันที่ 12 พ.ค. 2565 (ดูู 157)

มอบหรีดกองทุนสวัสดิการเงินสัจจะวันละบาท และหรีดพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน และร่วมลงสวดอภิธรรม งานคุณแม่หอมจันทร์ จุ่นหัวโทน บ้านดอนหอ หมู่ที่10

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน มอบหรีดกองทุนสวัสดิการเงินสัจจะวันละบาท และหรีดพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน และร่วมลงสวดอภิธรรม งานคุณแม่หอมจันทร์ จุ่นหัวโทน บ้านดอนหอ หมู่ที่10... วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ดูู 240)

โครงการขุดลอก ปรับปรุงหนองเบญจ์ ลำน้ำห้วยหินลาด ลำน้ำห้วยละออง

วันนี้ 24 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริการส่วนตำบลหัวโทนนำโดย นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาวุฒิสภาพร้อมด้วย นายคารม พลพรกลา..... วันที่ 24 เม.ย. 2565 (ดูู 167)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวโทนตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวโทนตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 244)

งานฌาปณกิจ คุณแม่ทองสุข เพ็งน้ำคำ บ้านโคก หมูที่4 ต.หัวโทน

วันที่ 3 เมษายน 2565 ท่านนายกไพรัช เลิศพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน ท่านเสรี อะทาโส รองนายก อบต.หัวโทน และท่านเต่รียม วรภูมิ เลขานุการนายก อบต.หัวโทน เป็นประธานในพิธี ฌาปณกิจ คุณแม่ทองสุข เพ็งน้ำคำ บ้านโคก หมูที่4 ต.หัวโทน พร้อมให้รองนายกพิชัย พลทะกลางเป็นประธาน..... วันที่ 3 เม.ย. 2565 (ดูู 225)

ขอขอบคุณไฟ้ฟ้าส่องสว่างกรมทางหลวง ทีมอบแสงส่วาง ตลอดทางยาวขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวโทนเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณไฟ้ฟ้าส่องสว่างกรมทางหลวง ทีมอบแสงส่วาง ตลอดทางยาวขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวโทนเป็นอย่างยิ่ง... วันที่ 1 เม.ย. 2565 (ดูู 260)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ด้านงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนตำบลหัวโทน

นที่ 29 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 หมู่ที่ 3 บ้านหนองพังคี ขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ท่านใดที่ยังไม่ชำระภาษี หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษี ..... วันที่ 29 มี.ค. 2565 (ดูู 202)

กรรมการตรวจถนน คสล. ม.5 บ้านสำโรง

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่างและกรรมการตรวจถนน คสล. ม.5 บ้านสำโรง ตรวจสอบความหนา ถนน คสล. โดยการใช้เครื่องเจาะ... วันที่ 22 มี.ค. 2565 (ดูู 227)

นาย ไพรัช เลิศพันธ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้รับเกียรติให้เป็นท้าวพ่อพระยา ในงานประเพณีบุญผะเหวด บ้านตากแดด

วันที่ 19 มีนาคม 2565 นาย ไพรัช เลิศพันธ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้รับเกียรติให้เป็นท้าวพ่อพระยา ในงานประเพณีบุญผะเหวด บ้านตากแดด... วันที่ 19 มี.ค. 2565 (ดูู 274)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2565 ครั้งที่8/2565 และพิจารณาเห็นชอบบัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2565เพื่อพิจารณาเห็นชอบบัญชีโอนงบประมาณร..... วันที่ 18 มี.ค. 2565 (ดูู 200)