องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 8

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 8... วันที่ 17 มี.ค. 2565 (ดูู 191)

ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่กักตัวและติดเชื้อโควิด ตำบลหัวโทน

วันที่16 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้นายเสรี อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่กักตัวและติดเชื้อโควิด ตำบลหัวโทน... วันที่ 16 มี.ค. 2565 (ดูู 189)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ตำบลหัวโทน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ตำบลหัวโทน... วันที่ 16 มี.ค. 2565 (ดูู 220)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ตำบลหัวโทน หมูที่ 11,8,3,4

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ตำบลหัวโทน หมูที่ 11,8,3,4... วันที่ 15 มี.ค. 2565 (ดูู 206)

ร่วมทำความสะอาดวัดป่ายางคำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยของตำบลหัวโทน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมทำความสะอาดวัดป่ายางคำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยของตำบลหัวโทน... วันที่ 14 มี.ค. 2565 (ดูู 205)

งานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ

วันที่14 มีนาคม 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 14 มี.ค. 2565 (ดูู 238)

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รายนามนายประสาท ลีลา หมู่ที่ 10 บ้านหัวโทน

วันที่14 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รายนามนายประสาท ลีลา หมู่ที่ 10 บ้านหัวโทน ... วันที่ 14 มี.ค. 2565 (ดูู 210)

จัดเตรียมส่งผู้เข้าสอบใบขับขี่รถจักรยานขึ้นรถเพื่อไปสอบที่ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 มีนาคม 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้ นายเตรียม วรภูมิ เลขนาการนายกอบต.หัวโทน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด จัดเตรียมส่งผู้เข้าสอบใบขับขี่รถจักรยานขึ้นรถเพื่อไปสอบที่ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรถตำรวจนำขบวนจาก สภ.หัวโทน... ขอกราบขอบพระคุณท่าน ส.ส.คารม พลพรกลาง ที่สนับสนุนโ..... วันที่ 12 มี.ค. 2565 (ดูู 183)

หารือกรณีการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯเตรียมพร้อมตามมาตรการช่วยผู้ติดเชื้อไวรัสเหลือโควิดฯ

วันนี้ 12 มีนาคม 2565 เวลา10.00 น. ท่านนายกไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัดและนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมสัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวโทน เพื่อหารือกรณีการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯเตรียมพร้อมตามมาตรการช่วยผู้ติดเชื้อไวรัสเหลือโควิดฯ... วันที่ 12 มี.ค. 2565 (ดูู 193)

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ตำบลหัวโทน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทนและสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ตำบลหัวโทน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทนและสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากท่าน สส.คารม พลพรกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม... วันที่ 11 มี.ค. 2565 (ดูู 262)

นายเตรียม วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ที่ 2,8,11 ตำบลหัวโทน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้ นายเตรียม วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ที่ 2,8,11 ตำบลหัวโทน... วันที่ 10 มี.ค. 2565 (ดูู 280)

ทีมงาน ส.ส คารม พลพรกลาง ลงพื้นที่แจกชุดตรวจATK ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวโทน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้รับเกียรติจากทีมงาน ส.ส คารม พลพรกลาง ลงพื้นที่แจกชุดตรวจATK ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวโทน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านตากแดด ขอขอบพระคุณมาณ.โอกาสนี้... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 233)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้เข้ารับการประชุมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้เข้ารับการประชุมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ.โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 210)

นายพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน ประธานในพิธีและในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน มอบเงินสัจจะวันละบาท ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อวิจิตร คำสวาสดิ์ บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 ต.หัวโทน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน ประธานในพิธีและในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน มอบเงินสัจจะวันละบาท ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อวิจิตร คำสวาสดิ์ บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 ต.หัวโทน... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 213)

ออกตรวจถนนบ้านคำบอนหมู่ที่ 8 ตำบลหัวโทน เพื่อขยายเขตไฟฟ้า

วันที่ 8 มีนาคม 2565 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการออกตรวจถนนบ้านคำบอนหมู่ที่ 8 ตำบลหัวโทน เพื่อขยายเขตไฟฟ้า... วันที่ 8 มี.ค. 2565 (ดูู 214)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ออกมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

วันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ออกมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์... วันที่ 7 มี.ค. 2565 (ดูู 193)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ออกสำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนภายในตำบลหัวโทน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ออกสำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนภายในตำบลหัวโทน... วันที่ 7 มี.ค. 2565 (ดูู 194)

วันนี้ที่4 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผอ.กองออกชื้แนวเขตรายนาม คุณครูญาณี สมภักดี บ้านตากแดด หมู่ที่11 ต.หัวโทน

วันนี้ที่4 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผอ.กองช่างและพนักงานราชการออกชื้แนวเขตรายนาม คุณครูญาณี สมภักดี บ้านตากแดด หมู่ที่11 ต.หัวโทน... วันที่ 4 มี.ค. 2565 (ดูู 241)

ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 1,4,5,9,และหมู่ที่ 11

วันที่ 3 มีนาคม 2565 กองข่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 1,4,5,9,และหมู่ที่ 11... วันที่ 3 มี.ค. 2565 (ดูู 187)

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านประชาคมหมู่บ้าน

             องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  ฉบับที่  2  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ..... วันที่ 2 มี.ค. 2565 (ดูู 586)