องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

นายเตรียม วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ที่ 2,8,11 ตำบลหัวโทน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้ นายเตรียม วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ที่ 2,8,11 ตำบลหัวโทน... วันที่ 10 มี.ค. 2565 (ดูู 120)

ทีมงาน ส.ส คารม พลพรกลาง ลงพื้นที่แจกชุดตรวจATK ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวโทน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้รับเกียรติจากทีมงาน ส.ส คารม พลพรกลาง ลงพื้นที่แจกชุดตรวจATK ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวโทน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านตากแดด ขอขอบพระคุณมาณ.โอกาสนี้... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 154)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้เข้ารับการประชุมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้เข้ารับการประชุมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ.โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 124)

นายพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน ประธานในพิธีและในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน มอบเงินสัจจะวันละบาท ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อวิจิตร คำสวาสดิ์ บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 ต.หัวโทน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน ประธานในพิธีและในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน มอบเงินสัจจะวันละบาท ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อวิจิตร คำสวาสดิ์ บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 ต.หัวโทน... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 120)

ออกตรวจถนนบ้านคำบอนหมู่ที่ 8 ตำบลหัวโทน เพื่อขยายเขตไฟฟ้า

วันที่ 8 มีนาคม 2565 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการออกตรวจถนนบ้านคำบอนหมู่ที่ 8 ตำบลหัวโทน เพื่อขยายเขตไฟฟ้า... วันที่ 8 มี.ค. 2565 (ดูู 132)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ออกมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

วันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ออกมาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์... วันที่ 7 มี.ค. 2565 (ดูู 121)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ออกสำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนภายในตำบลหัวโทน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ออกสำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนภายในตำบลหัวโทน... วันที่ 7 มี.ค. 2565 (ดูู 120)

วันนี้ที่4 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผอ.กองออกชื้แนวเขตรายนาม คุณครูญาณี สมภักดี บ้านตากแดด หมู่ที่11 ต.หัวโทน

วันนี้ที่4 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผอ.กองช่างและพนักงานราชการออกชื้แนวเขตรายนาม คุณครูญาณี สมภักดี บ้านตากแดด หมู่ที่11 ต.หัวโทน... วันที่ 4 มี.ค. 2565 (ดูู 129)

ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 1,4,5,9,และหมู่ที่ 11

วันที่ 3 มีนาคม 2565 กองข่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 1,4,5,9,และหมู่ที่ 11... วันที่ 3 มี.ค. 2565 (ดูู 115)

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านประชาคมหมู่บ้าน

             องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม  ฉบับที่  2  (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ..... วันที่ 2 มี.ค. 2565 (ดูู 364)

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมสวดอภิธรรมศพและมอบพวงรีด รายนามคุณพ่อพุฒ จันทะรี หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโทน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมสวดอภิธรรมศพและมอบพวงรีด รายนามคุณพ่อพุฒ จันทะรี หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโทน... วันที่ 2 มี.ค. 2565 (ดูู 119)

ออกตรวจงาน คสล.ม.5

วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2565 นายเสรี อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ออกตรวจงานการลงงานถนนคสล. หมู่ 5 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 28 ก.พ. 2565 (ดูู 111)

โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ ในระดับตำบล ให้แก่คนพิการหมู่ที่ 2,3,4,10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร นายสุทัศน์ แวงหินกอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่มอบ (วีลแชร์) โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวี..... วันที่ 25 ก.พ. 2565 (ดูู 146)

กองทุนสวัสดิการชุมชน มอบเงินสัจจะให้กับนางบุญร่วม คำพลเสน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวโทน

วันที่ 25กุมภาพันธ์2565 กองทุนสวัสดิ์การชุมชนมอบเงินโดยนายพิชัยพล ทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำแหน่งประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน เป็นผู้มอบเงินให้รายนามนางบุญร่วม คำพลเสน หมูที่ 10... วันที่ 25 ก.พ. 2565 (ดูู 143)

ร่วมงาน การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้ นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมนายสุทัศน์ แวงหินกอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม..... วันที่ 23 ก.พ. 2565 (ดูู 128)

โครงการปันสุขบำรุงทุกข์ให้คนพิการด้วยวิลแชร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศ นายกองค์บริหารส่วนตำบลหัวโทน  ได้มอบหมายให้ นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ไปรับมอบรถวิลแชร์โครงการปันสุขบำรุงทุกข์ให้คนพิการด้วยวิลแชร์ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ... วันที่ 22 ก.พ. 2565 (ดูู 159)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ด้วยองค์กรวิชาชีพ

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ แวงหินกอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ด้วยองค์การวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 493)

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ.โรงแรมเพชรรัตร์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนและเลขานุการนายกองค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ.โรงแรมเพชรรัตร์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 133)

มอบถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บ้านหัวโทน ม.1 ต.หัวโทน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุขพร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน  ... วันที่ 18 ก.พ. 2565 (ดูู 133)

มอบถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 บ้านสำโรง ม.5 ต.หัวโทน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมนายสุทัศน์ แวงหินกอง รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนและนักวิชาการสาธารณสุขได้มอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนผู้กักตัว หมู่ที่ 5 จำนวน ผู้กักตัว 1 ครัวเรือน... วันที่ 15 ก.พ. 2565 (ดูู 118)