องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ร่วมกิจกรรม พอสว. ตำบลหัวช้าง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565  นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายก อบต.หัวโทนและคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน ร่วมกิจกรรม พอสว ณ.ตำบลหัวช้าง พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมงาน... วันที่ 21 ม.ค. 2565 (ดูู 276)

ขอพรท่าน นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

ท่านนายก อบต.หัวโทนและคณะผู้บริหาร  ร่วมอวยพร สวัสดีปีใหม่ ท่านนายก อบจ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 19 ม.ค. 2565 (ดูู 249)

เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวโทน

ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทน เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวโทน... วันที่ 17 ม.ค. 2565 (ดูู 279)

ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ

วันที่14 มีนาคม 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 14 ม.ค. 2565 (ดูู 181)

ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ

วันที่14 มีนาคม 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 14 ม.ค. 2565 (ดูู 194)

ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ

วันที่14 มีนาคม 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน มอบหมายให้ท่านพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.หัวโทนและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ พ่อคำพัน สีดามา บ้านตากแดด หมู่2 ต.หัวโทน และมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการชุมชนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 14 ม.ค. 2565 (ดูู 208)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตตำบลหัวโทน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตตำบลหัวโทน... วันที่ 13 ม.ค. 2565 (ดูู 224)

มอบชุดตรวจโควิด ชุด ATK

สส.คารม พลพรกลาง มอบชุดตรวจโควิด ชุดATK ให้กับประชาชนตำบลหัวโทนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน ... วันที่ 12 ม.ค. 2565 (ดูู 255)

ร่วมกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดที่ทำการ อบต.หัวโทนและโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ

ท่านนายก ไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน ร่วมกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดที่ทำการ อบต.หัวโทนและโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165 พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน... วันที่ 11 ม.ค. 2565 (ดูู 222)

นายก อบต.หัวโทน แถลงนโยบายต่อสภา อบต.หัวโทน

ท่านนายก ไพรัช เลิศพันธ์ แถลงนโยบายต่อสภา อบต.หัวโทน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565... วันที่ 10 ม.ค. 2565 (ดูู 225)

ลานกีฬา / สนามกีฬา ในเขต อบต.หัวโทน ๑๒ หมู่บ้าน

ลานกีฬาอเนกประสงค์ / สนามกีฬา  ในเขตตำบลหัวโทนหัวโทน ที่จัดให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนใช้ในการเล่นกีฬา  แข่งขันกีฬา  และออกกำลังกายทั้ง  ๑๒  หมู่บ้าน   ... วันที่ 17 ธ.ค. 2564 (ดูู 2076)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) บ้านผู้ติดเชื้อ ม.3 และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ 22 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยนายสราวุธ   สุดหนองบัว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  จัดกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid 19) บ้านผู้ติดเชื้อ  บ้านหนองพังคี หมู่ที่  3 และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยง  ศูนย์พักคอยวัดป่ายางคำ บ้..... วันที่ 22 ก.ค. 2564 (ดูู 374)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 14 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมฉีดพ่นไวรัสโคโรนา... วันที่ 14 ก.ค. 2564 (ดูู 349)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 18 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดย  นายสราวุธ   สุดหนองบัว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔... วันที่ 18 มิ.ย. 2564 (ดูู 304)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกินในโค-กระบือ 17 มิถุนายน 2564

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกิน... วันที่ 17 มิ.ย. 2564 (ดูู 289)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกินในโค-กระบือ 16 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยนายสราวุธ   สุดหนองบัว  จัดกิจกรรมออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลัมปีสกินในโค-กระบือ  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2564... วันที่ 15 มิ.ย. 2564 (ดูู 299)

​โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ณ  มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 6 ก.พ. 2564 (ดูู 415)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน&nbs..... วันที่ 18 ม.ค. 2564 (ดูู 434)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 - บ้านหาญหก หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 - บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 ... วันที่ 2 พ.ย. 2563 (ดูู 522)

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส และโครงการจิตอาสา

โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"... วันที่ 25 ก.ย. 2563 (ดูู 1269)