องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 17

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมสวดอภิธรรมศพและมอบพวงรีด รายนามคุณพ่อพุฒ จันทะรี หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโทน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมสวดอภิธรรมศพและมอบพวงรีด รายนามคุณพ่อพุฒ จันทะรี หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโทน... วันที่ 2 มี.ค. 2565 (ดูู 225)

ออกตรวจงาน คสล.ม.5

วันที่ 28กุมภาพันธ์ 2565 นายเสรี อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ออกตรวจงานการลงงานถนนคสล. หมู่ 5 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 28 ก.พ. 2565 (ดูู 215)

โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์ ในระดับตำบล ให้แก่คนพิการหมู่ที่ 2,3,4,10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร นายสุทัศน์ แวงหินกอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่มอบ (วีลแชร์) โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวี..... วันที่ 25 ก.พ. 2565 (ดูู 217)

กองทุนสวัสดิการชุมชน มอบเงินสัจจะให้กับนางบุญร่วม คำพลเสน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวโทน

วันที่ 25กุมภาพันธ์2565 กองทุนสวัสดิ์การชุมชนมอบเงินโดยนายพิชัยพล ทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำแหน่งประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน เป็นผู้มอบเงินให้รายนามนางบุญร่วม คำพลเสน หมูที่ 10... วันที่ 25 ก.พ. 2565 (ดูู 209)

ร่วมงาน การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้ นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมนายสุทัศน์ แวงหินกอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม..... วันที่ 23 ก.พ. 2565 (ดูู 199)

โครงการปันสุขบำรุงทุกข์ให้คนพิการด้วยวิลแชร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศ นายกองค์บริหารส่วนตำบลหัวโทน  ได้มอบหมายให้ นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ไปรับมอบรถวิลแชร์โครงการปันสุขบำรุงทุกข์ให้คนพิการด้วยวิลแชร์ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ... วันที่ 22 ก.พ. 2565 (ดูู 239)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ด้วยองค์กรวิชาชีพ

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ แวงหินกอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ด้วยองค์การวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 563)

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ.โรงแรมเพชรรัตร์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนและเลขานุการนายกองค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ.โรงแรมเพชรรัตร์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 21 ก.พ. 2565 (ดูู 196)

มอบถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บ้านหัวโทน ม.1 ต.หัวโทน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุขพร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน  ... วันที่ 18 ก.พ. 2565 (ดูู 201)

มอบถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 บ้านสำโรง ม.5 ต.หัวโทน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมนายสุทัศน์ แวงหินกอง รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนและนักวิชาการสาธารณสุขได้มอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนผู้กักตัว หมู่ที่ 5 จำนวน ผู้กักตัว 1 ครัวเรือน... วันที่ 15 ก.พ. 2565 (ดูู 188)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ วันที่ 11กุมภาพันธ์2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอขอบพระคุณท่านนายกไพรัช เลิศพันธ์ ประธานกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทุกท่าน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้ง..... วันที่ 11 ก.พ. 2565 (ดูู 232)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า อบต.หัวโทน

วันนี้ นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำทีมปรัปปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนถึงโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่165ฯ... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 203)

สำรวจสนามเด็กเล่นโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

วันนี้ นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหมายให้กองช่างได้ออกสำรวจสนามเด็กเล่น ร.ร.ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ เพื่อทำการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้พร้อมใช้งาน... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 196)

อบต.หัวโทน มอบหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม แม่ทุมมา สีดามา หมู่ที่ 2 ต.หัวโทน

วันนี้ นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน ได้มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลางพร้อมทั้งผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้มอบหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ แม่ทุมมา สีดามา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวโทน... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 195)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

              เมื่อวันที่  26  กุมภาพะนธ์ 2565  นายไพรัช   เลิศพัธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำนวน  43&..... วันที่ 4 ก.พ. 2565 (ดูู 260)

มอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 หมู่ที่ 2และ11

เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2565  นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน ได้มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11 ต.หัวโทน... วันที่ 2 ก.พ. 2565 (ดูู 206)

ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์

นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน พร้อมทั้งรองนายก อบต.หัวโทน เลขานุการนายก อบต.หัวโทน ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์... วันที่ 28 ม.ค. 2565 (ดูู 225)

ประชุมโครงการหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ตำบลหัวโทน

เมื่อวันที่่ 27  มกราคม 2565  นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมประชุมประชุมโครงการหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ตำบลหัวโทน... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 198)

ร่วมงานฌาปกิจศพ บ้านโคก ม.4 ต.หัวโทน

นายไพรัช เลิศพันธ์ นายก อบต.หัวโทน  นายเสรี อะทาโส รองนายก อบต.หัวโทนและนายเตรียม วรภูมิ เลขานายก อบต.หัวโทน ร่วมงานฌาปกิจศพ บ้านโคก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโทน... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 338)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย  นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่..... วันที่ 26 ม.ค. 2565 (ดูู 230)