องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559

​โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 บ้านหาญหก ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 24 ต.ค. 2559 (ดูู 977)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวโทน 2559

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวโทน 2559 ... วันที่ 24 ต.ค. 2559 (ดูู 773)

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับ สภ.หัวโทนได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันแลละแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนโดยมีเยาวชน ผู้นำชมชนเข้าร่วมจำนวนมาก... วันที่ 24 ต.ค. 2559 (ดูู 694)