องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

โครงการบ้านน่าอยู่ ห่างไกลโรคติดต่อ ตำบลหัวโทน ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยนายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค..... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 284)

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส..... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 133)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกฉีดวัคซืนให้กับสุนัขและแมว

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกฉีดวัคซืนให้กับสุนัขและแมว... วันที่ 25 เม.ย. 2566 (ดูู 100)

โครงการประเพณีบวงสรวงปู่ธาตุวัดเบยจ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนตำบลหัวโทน ร่วมโครงการประเพณีบวงสรวงพระธาตุวัดเบญจ์ ณ.โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพ..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 291)

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน. 2566

ด้วยนายไพรัช. เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวโทน พ.ต.ท.วิชิต. ศรีสุนารถ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหัวโทน พร้อมด้วยนายตำรวจ, กองร้อยน้ำหวาน , อปพร และกู้ชีพกู้ภัยตำบลหัวโทน. ได้จัดทำพิธีเปิดทำการ. จุดตร..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 114)

ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น.นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้รับเกียรติจากนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/ 2566 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยมีนายคมสัน วิชัย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกคร..... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 101)

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 12

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็นประธานในก..... วันที่ 27 มี.ค. 2566 (ดูู 155)

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 11

              วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวล 09.0 - 12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็นประ..... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 179)

ประชุมคัดเลือกตัวแทนผู้นำชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวโทน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้นำชุมชนจำนวนไม่เกิน 5 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักปร..... วันที่ 16 ก.พ. 2566 (ดูู 133)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 สนับสนุน..... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 282)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

        วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25..... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 287)

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

          วันที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง นายเสรีอะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้..... วันที่ 6 ม.ค. 2566 (ดูู 400)

ร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปร..... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 89)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน คณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน  ในตำบลหัวโทน ร่วมกันจัดงา..... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 1177)

โครงการสิ่งเเวดล้อมดี ชีวีมีสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวโทน ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการสิ่งเเวดล้อมดี ชีวีมีสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวโทน  ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 92)

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

นที่ 21 กันยายน 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน... วันที่ 21 ก.ย. 2565 (ดูู 159)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พ.ศ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่  15  กันยายน  2565 เวลา 07.30 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนห..... วันที่ 15 ก.ย. 2565 (ดูู 376)

โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565  และการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน 2565 จำนวน 12 หมู่บ้าน... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 783)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

นที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดย นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวโทน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทนตามโครงก..... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 141)

งานฌาปณกิจศพ คุณพ่อบุญ พรมสอน หมู่10 ต.หัวโทน

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ร่วมเป็นเกียรติงานฌาปณกิจศพ คุณพ่อบุญ พรมสอน หมู่10 ต.หัวโทน พร้อมเป็นประธานมอบเงินสวัสดิการกองทุนสัจจะวันละบาท ตำบลหัวโทนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 3 ก.ย. 2565 (ดูู 129)