องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

        วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25..... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 110)

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

          วันที่ 6 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง นายเสรีอะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้..... วันที่ 6 ม.ค. 2566 (ดูู 78)

ร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปร..... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 27)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน คณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน  ในตำบลหัวโทน ร่วมกันจัดงา..... วันที่ 8 พ.ย. 2565 (ดูู 579)

โครงการสิ่งเเวดล้อมดี ชีวีมีสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวโทน ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการสิ่งเเวดล้อมดี ชีวีมีสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวโทน  ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 28)

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

นที่ 21 กันยายน 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน... วันที่ 21 ก.ย. 2565 (ดูู 93)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พ.ศ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่  15  กันยายน  2565 เวลา 07.30 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนห..... วันที่ 15 ก.ย. 2565 (ดูู 203)

โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565  และการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน 2565 จำนวน 12 หมู่บ้าน... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 385)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

นที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดย นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวโทน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทนตามโครงก..... วันที่ 9 ก.ย. 2565 (ดูู 74)

งานฌาปณกิจศพ คุณพ่อบุญ พรมสอน หมู่10 ต.หัวโทน

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ร่วมเป็นเกียรติงานฌาปณกิจศพ คุณพ่อบุญ พรมสอน หมู่10 ต.หัวโทน พร้อมเป็นประธานมอบเงินสวัสดิการกองทุนสัจจะวันละบาท ตำบลหัวโทนให้กับเจ้าภาพ... วันที่ 3 ก.ย. 2565 (ดูู 66)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม วัดบรมธงชัย หมู่ 9 บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม วัดบรมธงชัย หมู่ 9 บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9 ... วันที่ 31 ส.ค. 2565 (ดูู 67)

จัดทำแผนปฎิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Thai Water Plan

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้เป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฎิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 73)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ ป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกสำโรง หมู่ 5

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ ป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกสำโรง หมู่ 5 ... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 69)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ บ้านโคก บ้านโคก หมู่ 4

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ บ้านโคก บ้านโคก หมู่ 4 ... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 81)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดโคกหนองเต่า เนกขัมมาราม บ้านหนองพังคี

นที่ 24 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดโคกหนองเต่า เนกขัมมาราม บ้านหนองพังคี ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 71)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 ... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 188)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเจริญชัย บ้านเก่าน้อย

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเจริญชัย บ้านเก่าน้อย ... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 67)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าพรมสอนสว่างธรรมบ้านหาญหก

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าพรมสอนสว่างธรรมบ้านหาญหก ... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 73)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าชัยมงคล บ้านคำบอน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าชัยมงคล บ้านคำบอน ... วันที่ 16 ส.ค. 2565 (ดูู 78)

ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ.ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดยนายไพรัช เลิศพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ.ที่ว่าการอำเภอ..... วันที่ 12 ส.ค. 2565 (ดูู 67)