องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม วัดบรมธงชัย หมู่ 9 บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม วัดบรมธงชัย หมู่ 9 บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9 ... วันที่ 31 ส.ค. 2565 (ดูู 132)

จัดทำแผนปฎิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Thai Water Plan

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้เป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฎิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 134)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ ป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกสำโรง หมู่ 5

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ ป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกสำโรง หมู่ 5 ... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 131)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ บ้านโคก บ้านโคก หมู่ 4

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ บ้านโคก บ้านโคก หมู่ 4 ... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 159)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดโคกหนองเต่า เนกขัมมาราม บ้านหนองพังคี

นที่ 24 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดโคกหนองเต่า เนกขัมมาราม บ้านหนองพังคี ... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 140)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้มอบหมายให้นายพิชัย พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 ... วันที่ 19 ส.ค. 2565 (ดูู 363)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเจริญชัย บ้านเก่าน้อย

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเจริญชัย บ้านเก่าน้อย ... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 131)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าพรมสอนสว่างธรรมบ้านหาญหก

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าพรมสอนสว่างธรรมบ้านหาญหก ... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 147)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าชัยมงคล บ้านคำบอน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าชัยมงคล บ้านคำบอน ... วันที่ 16 ส.ค. 2565 (ดูู 157)

ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ.ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดยนายไพรัช เลิศพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนพร้อมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ.ที่ว่าการอำเภอ..... วันที่ 12 ส.ค. 2565 (ดูู 151)

รับการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน จากคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอสุวรรณภูมิ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา13.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนนำโดยนายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน รับการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน จากคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอสุวรรณภูมิ... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 132)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดยนายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เนื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.ณ.ห..... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 145)

มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน (สัจจะวันละบาท)คุณแม่บุญเลิศ รังไสย์ หมู่ที่1 และ คุณพ่อพงษ์พันธ์ ผาเจริญ หมู่ที่3ตำบลหัวโทน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน มอบหมายให้ผู้บริหาร อบต.หัวโทน นำโดยนายพิชัย พลทะกลาง รองนายก อบต.มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวโทน (สัจจะวันละบาท)คุณแม่บุญเลิศ รังไสย์ หมู่ที่1 และ คุณพ่อพงษ์พันธ์ ผาเจริญ หมู่ที่3ตำบลหัวโทน... วันที่ 10 ส.ค. 2565 (ดูู 143)

โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้จัดโครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหัวโทน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ.ที่ท..... วันที่ 10 ส.ค. 2565 (ดูู 133)

โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการเด็ก 0-12 ปี ตำบลหัวโทน ประจำปี 2565

โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ เด็ก 0-12 ปี ตำบลหัวโทน อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 82)

โครงการเฝ้าระวังและรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30 – 60 ปี ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

โครงการเฝ้าระวังเเละรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตีอายุ 30-60 ปี ภายในเขตตำบลหัวโทน ประจำปี 2565  จัดขึ้นใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2565... วันที่ 25 ก.ค. 2565 (ดูู 80)

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

อบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวโทนวิทยา... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 86)

โครงการอบรมส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิต คนพิการตำบลหัวโทน ประจำปี 2565

โครงการอบรมส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิตคนพิการตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 91)

การอบรมโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน ประจำปี 2565

การอบรมโครงการดูเเลผู้ป่วยเบาหวานเเละความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรค ซ้ำซ้อน ในเขต ตำบลหัวโทน ประจำปี พ.ศ.2565... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 86)

อบรมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

อบรมโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน วันที่ 19 กรกฎาคม  2565... วันที่ 19 ก.ค. 2565 (ดูู 94)